Nätkort, flytringskort och fiskerättsägarbevis får endast säljas av styrelsemedlemmar. Nätkort får endast köpas av folkbokförda (mantalsskrivna) i Hanebo och Segersta socknar

Årskort 150 kr
Familjemedlem 50 kr(mantalsskriven på samma adress som ovan)
Fiskerättsägarbevis 40 kr. för 2020 kostar det 100 kr
Veckokort 80 kr ( gäller även som "turistkort" på Bergviken)
Dagkort 40 kr
Put and take, medlem 60 kr (löses i automat) även Ifiske.se
Put and take, icke medlem 100 kr (löses i automat) Även Ifiske.se
Tilläggskort:
Nätkort 150 kr/person
Trollingkort 150 kr/person
Flytringskort för Ljustjärn 150 kr/person
Båt 10 kr/timmen i Ondtjärn (löses i automat)
Flytring Ondtjärn (löses i automat)
OBS! Min.mått Gös 50 cm, Harr 35 cm, Röding 30 cm och Öring 30 cm.där annat ej anges.

Fiskekortförsäljare

Hambogrillen, Kilafors
Tel: 0278-65 00 00

Sportfiskecentrum, Bollnäs
Tel: 0278-35830

Samtliga i styrelsen

Fiskekort via WEB

www.ifiske.se/fiske-bergviken-vastra-halvan-ondtjarn-ljusnan-mfl.htm
Samt samtliga styrelsemedlemmar.
Kort till put&take vattnen finns i kortautomat vid respektive put & take vatten, samt via Ifiske.se.

Boende

Kungsholmens Restaurang & Konferens
Tel: 0278-653229

Livsmedel

Konsum www.coop.se

Tel: 0278-65 01 28

ICA
Tel: 0278-65 00 05Drivmedel

Q-star, Kilafors

Ingo, Kilafors
Mat/Grill

Hambogrillen
Tel: 0278-65 00 00

Kungsholmens Restaurang & Konferens
Tel: 0278-653229


Norrfly Golfrestaurangen

Tel 0278-650920

Café 83
Tel 0278-651100

Ibós restaurang
0278-650880

FISKARE UPPMANAS ATT INTE KÖRA PÅ SKOGSVÄGAR UNDER TJÄLLOSSNING. DET INNEBÄR STORA KOSTNADER FÖR SKOGSÄGARNA ATT ÅTERSTÄLLA DESSA!!