Hanebo – Segersta fiskevårdsförenings styrelse har alltsedan bildandet utbildat sig i fiskevård och har därmed blivit en av landets främsta på fiskevård. Vi har också i vår tur utbildat andra fiskevårdare i vårt län. Föreningen har i tidigt skede utbildat sig i konsten att bedriva elfiskeinventering, och har efter detta anlitats av andra fiskevattenförvaltare i Hälsingland.
Föreningen har tillsammans med länsstyrelsen medverkat i framtagandet av förslag om hur skogsdikningar skall utföras så att minimum av skador på vattendrag uppstår.
Föreningens kunskaper har vid ett flertal tillfällen omnämnts av flera av landets kunnigaste forskare inom fiskebiologin, som mycket framstående inom modern fiskevård.
Vi var också en av landets första fiskevårdföreningar att anställa egen heltidsarbetande fiskevårdare. Denne har nu fått slutat sin anställning eftersom det lönebidrag som gjorde det möjligt har tagits bort p.g.a. statliga besparingsåtgärder. Vår anställde hade då genom vår försorg genomgått en 1-årig fiskevårdsutbildning.
Föreningen har med ledning av vår fiskevårdare tagit hand om olika skolklasser i kommunen och undervisat dessa i vattenvård och fiskevård.

Föreningen har också medverkat i flera olika arbetsmarknadsåtgärder genom att vara handledare för många arbetssökande i olika ALU-projekt.
Hanebo- Segersta fiskevårdsförening har varit en av de mest pådrivande att få fram den kommunala fiskeplanen.
Hanebo- Segersta fiskevårdsförening skapade tidigt allmän debatt i miljöfrågor rörande fiskevattnens påverkan av diverse olika exploateringar och andra icke miljöhänsynstagande projekt. Föreningen har mycket skickligt nyttjat ortens olika media, först och främst tidningen Ljusnans kunskaper, att sprida vårt miljöståndstagande.
Till följd av denna debatt visar man numer hänsyn till fiskens miljöer vid vägbyggen och andra tänkbara situationer. Detta är något som har spridits över hela landet.
Hanebo- Segersta fiskevårdsförening och dess medarbetare har under åren uppmärksammats av olika organisationer. Vid ett flertal tillfällen har vi erhållit deras instiftade miljöpriser.
Det mest uppmärksammade priset är fiskevårdens eget Nobelpris, Hallmanpriset, ett mycket uppskattat pris till en av landets ca: 70 000 ideella fiskevårdare. Priset delades ut till oss 1998.
Detta är bara en liten del av vad föreningen har gjort och vad den står för. Tycker du som vi att fiske med hänsyn till naturen är det trevligaste man kan ägna fritiden till är du också mycket välkommen till vår förening.
Medlem blir du genom att lösa vårt årsfiskekort hos någon av våra omtyckta fiskekortsförsäljare.
Upplysningar får du av föreningens ordförande Sven Jerfström på -tele 070-6440205

HANEBO- SEGERSTA FISKVÅRDSFÖRENING
Föreningen för ekologisk fiskevård.