Regler och kortpriser
(fullständiga regler finns i fiskeplanen under aktuellt)
Fiske med fasta redskap, utterbräda och nät är förbjudet i strömmande vatten och följande sjöar:
Björktjärn, Sundsjön, Bodtjärn, Västansjö-Rödtjärn, Nannsjön, Ljustjärn, Djupsjön, Hammarsbo-Rötjärn,
Ondtjärn, Tvåtjärnarna och Tobergstjärn.
Fiske med nät får endast ske mot lösande av tilläggskort för nätfiske. Detta nätkort är personligt och får endast lösas av folkbokförda (mantalsskrivna) i Hanebo och Segersta socknar. Nätförbud i Bergviken gäller från maj tom juli.
Långrevsfiske är förbjudet i samtliga vatten.
Nätförbud i Bofarasjön.Obs!Nätfiske är förbjudet i samtliga vatten utom Bergviken som har särskild nätkort(se ovan).

Fisket får bedrivas endast vid lösande av gällande kort. Undantagna är barn under 15 år som fiskar gratis. Detta gäller dock ej nätfiske.

Vid öringfiske i naturvatten gäller högst tre fångade fiskar/fiskande och dygn.I put- and takevatten (Ondtjärn ) gäller högst tre fångade fiskar/fiskande/dygn. Max ett nytt kort får lösas efter att kvoten på tre fiskar är fylld, max två kort. Detta gäller endast för Ondtjärn.
Detta gäller ej för Hammarsbo-Rötjärn där antalet ädelfisk är en/fiskare. Fiskeförbud gäller i Sundsjöbäcken och Rödtjärnsbäcken.

Tillåtet med elmotor i Ondtjärn (ej bensinmotor).
Fiskeförbud på öring i strömmande vatten mellan 1/9 och 31/12. Undantag i Ljusnan.

Fiskeförbud på Harr i Ljustjärn mellan 15/4 tom 15/5

Max 3 harr/röding/fiskande och dygn.

Som medlem i föreningen räknas de som löst årskort, familjemedlem eller fiskerättsägarbevis. (fiskerättsägare är den som är medtagen i fiskerättsägarförteckningen som innehas av fvo Leif Elvsén 0278-650114.)

De som betalar sitt årskort på bg 5609-0731 får sina kort hemsända. Ni kan också lösa kort hos någon av fiskekortsförsäljarna och styrelsen. Fiskekortspriser för 2020 enligt nedan. Fiskerättsägarbevis, nätkort och trollingkort kan bara lösas hos någon i styrelsen.

Årskort 150 kr
Familjemedlem 50 kr(mantalsskriven på samma adress som ovan)
Fiskerättsägarbevis 100 kr.
Veckokort 80 kr (gäller även som "turistkort" på Bergviken)
Dagkort 40 kr
Put and take, medlem 60 kr (löses i automat eller Ifiske.se)
Put and take, icke medlem 100 kr (löses i automat eller Ifiske.se)
Tilläggskort:
Nätkort 150 kr/person
Trollingkort 150 kr/person
Flytringskort för Ljustjärn 150 kr/person
Båt 10 kr/timmen (löses i automat)
OBS! Min.mått Gös 50 cm, Harr 35 cm, Röding 30 cm och Öring 30 cm.där annat ej anges.