Ordförande
Sten-Björn Sköld
Tel: 070-6557640
E-post: skoldsten@gmail.com

Vice ordförande
Sven Jerfström
Tel: 070-644 02 05

Sekreterare
Mattias Gustavsson
Tel: 073-0296709
E-post: mattias.gustavsson75@gmail.com

Kassör
Vakant

ledamot
Mats Wikström
Tel: 073-833 38 42

Ledamot
Inge Gustavsson
Tel: 070-6869251

Ledamot
Ola Persson
Tel: 070-3735927

Suppleant
Victor Gustavsson
Tel: 073-8371416

Suppleant
Mats Engman
Tel: 070-3199823

Suppleant
Jocke Leinonen
Tel: 076-8492861

Suppleant
Volodymyr Mytsko
Tel: 072-5531199

Suppleant
Göran Hollsten
Tel: 070-3210442


Valberedning
Hans Andersson
Tel: 0278-65 09 46

Valberedning
Börje Persson
070-2568345