Ordförande
Sven Jerfström
Tel: 070-644 02 05
E:post jervstroms@yahoo.se

Vice Ordförande
Göran Hollsten
Tel: 070-3210442

Sekreterare
Mattias Gustavsson
Tel: 073-0296709
E-post: mattias.gustavsson75@gmail.com

Kassör
Sten-Björn Sköld
Tel: 070-6557640
E-post: skoldsten@gmail.com

Ledamot
Mats Wikström
Tel: 073-833 38 42
E-post: m_wikstrom9@hotmail.com

Ledamot
Inge Gustavsson
Tel: 070-6869251
E-post

Ledamot
Ola Persson
Tel: 070-3735927

Ledamot
Volodymyr Mytsko
Tel: 072-5531199

Suppleant
Victor Gustavsson
Tel: 073-8371416

Suppleant
Mats Engman
Tel: 070-3199823

Suppleant
Niklas Hoffman
Tel: 070-5171152

Suppleant
Magnus Ahko
Tel: 070-8949360


Valberedning
Hans Andersson
Tel: 0278-65 09 46

Valberedning/sammankallande
Börje Persson
070-2568345