Nedan finner ni en karta över vårt fiskevårdsområde.
Det finns det djupkartor till de flesta fiskevattnen.
Längst ner på sidan finner ni information om vattenkvaliteten
i en del av föreningens vatten.
Djupkartorna finns i Acrobat format (pdf)
Det innebär att du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator.
Programmet är gratis och kan hämtas på Adobes hemsida. www.adobe.seSjö/vattendrag

Typ

Areal ha/km

Arter

Övrigt

Acktjärn   13 G, A, M Djupkarta finns här

Bergviken * 147

Lna

4200

A, G, Ö, S, Gös, H, V, L

Vindskydd

Björktjärn Put 19,5 A, G, Rb, Ö, Rö, V, Å Handikappbrygga, WC, vindskydd. Båt uthyres.
Djupkarta finns här
Bodtjärn (Gällsjön)   8,4 A  
Bodtjärn   9,3 A, Ö Djupkarta finns här

Bofarasjön

Övr

180

A, G, Gös, V, L, (Ö), (Rö)

 
Bosjön   30,1 A, G, M, Rö Djupkarta finns här
Bursjön     A, G, M Djupkarta finns här
Bytjärn   2,3 A Djupkarta finns här
Bälsesjön   20,7 A, G, V  
Bältbosjön     A, G, M Djupkarta finns här
Djupasjön   34,8 A, G, (Gös), (Ö), L Djupkarta finns här
Djupsjön   12,4 A, Ö Djupkarta finns här
Flottsjön     A, G, M Djupkarta finns här
Fräkensjön     A, G, V  
Fäsjön   37,7 A, G, V  
Garnbergstjärn   4,0 A, G, M Djupkarta finns här
Ö. Gällsjön   90,2 A, G Djupkarta finns här
Hammarsbo-Rötjärn   6,3 A Djupkarta finns här
Hanstjärn   4,5 A, G, V  
Iglatjärn     "Minigäddor"  
Janpålsen     A  
Kyrkbytjärn   34,6 A, G, (Ö), V  

Ljusnan

Lna

15

G, A, Gö, Ö, L, S, Å, Vf

 
Ljustjärn   7,4 A, H Djupkarta finns här
Långsjön   20,1 A, G, M Djupkarta finns här
Lötbotjärn   5,5 A, G, M Djupkarta finns här
Misstjärn     Död  
Molntjärn Put 4,8 Ö, Spigg Djupkarta finns här
Myggåsen   3,4 A, G, V  
Myrsjön     A, G, M  
Mårdnästjärn   15 A, G, V  
Mörttjärn (Skog)   1,7 Ö, M  
Nannsjön   44,8 A, Ö Djupkarta finns här
Nyängestjärn   3,2 A, G, V  

Ondtjärn

Put

7,9

A, Rb, Ö, Rö

Bryggor, vindskydd
Djupkarta finns här

Rotemobotjärn Put 11,1 A, Rb, Ö, Rö  
Sundsjön   86,2 A, Ö Djupkarta finns här
Svarttjärn   1,5 A  
Tobergstjärn   2 A Djupkarta finns här
Tönsen   52,7 A, G, V Djupkarta finns här

Villsjön

  50 A, G, V

 

Västansjö-Rödtjärn   9,5 A, Ö Djupkarta finns här

Förklaring: A = Abborre, G = Gädda, Ö = Öring, H = Harr, Rö = Fjällröding
M = Mört, V = Vitfisk inkl. mört, Gös = Gös, Å = Ål, S = Sik, Rb = Regnbåge
L = Lake, ( ) = Sparsamt

 

Våren 2006 

FÖRSURN TIDSINTERVALL

SJÖNAMN

DATUM

pH

ALK

FÄRG

ANM

ABBORRTJ(TREH)

2006-05-11

6,7

0,100

120

länsst Ac<0,01

ACKTJÄRBOB 3

2006-03-01

6,0

0,081

200

 

BJÄRKEN

2006-05-10

6,6

0,072

130

länsst Ac<0,01

BLECKSJ(ANNEF)

2006-05-11

6,1

0,043

130

länsst Ac<0,01

BLECKSJÖÅN ÖV

2006-04-20

6,1

0,044

240

länsst Ac<0,01

BLECKSJÖÅN ÖV

2006-05-04

6,0

0,033

180

länsst Ac<0,01

BLECKSJÖÅN ÖV

2006-05-09

6,3

0,047

170

länsst Ac<0,01

BODTJ(GÄLLSJ)

2006-05-11

6,6

0,086

80

länsst Ac<0,01

BODTJ(ÖJUNGEN)

2006-03-01

6,2

0,053

80

 

BRICKÖRVATTNET

2006-05-10

6,4

0,059

110

länsst Ac<0,01

BULLERB

2006-02-14

6,4

0,085

100

 

BURSJ

2006-05-11

6,8

0,570

35

länsst Ac<0,01

DALSJ ST

2006-03-01

6,5

0,105

110

 

DALSJ ST

2006-05-10

6,1

0,051

160

länsst Ac<0,01

DALÅN

2006-04-24

6,9

0,100

150

länsst Ac

DALÅN

2006-05-08

6,6

0,058

160

länsst Ac<0,01

DALÅN

2006-05-14

6,6

0,053

160

länsst Ac<0,01

DJUPSJÖBÄCKEN

2006-04-20

6,6

0,600

150

länsst Ac<0,01

DJUPSJÖBÄCKEN

2006-05-04

6,6

0,500

100

länsst Ac<0,01

FISKLÖSEN

2006-05-11

5,6

0,019

130

länsst Ac<0,01

FLURTJ

2006-03-01

6,2

0,131

150

 

GALVÅN 5

2006-03-01

6,9

0,149

70

 

GOSSATJ

2006-05-11

6,7

0,110

5

länsst Ac<0,01

GRANNÄSÅN-LÅNGSJÖDAMMEN

2006-04-20

6,2

0,056

210

länsst Ac<0,01

GRANNÄSÅN-LÅNGSJÖDAMMEN

2006-05-04

6,4

0,056

140

länsst Ac<0,01

GRANNÄSÅN-LÅNGSJÖDAMMEN

2006-05-09

6,6

0,084

120

länsst Ac<0,01

GROSSJ

2006-05-10

6,8

0,120

80

länsst Ac<0,01

GRYSSJ

2006-05-11

6,7

0,100

60

länsst Ac<0,01

GÄDDSJ(ARB)

2006-05-10

6,9

0,150

150

länsst Ac<0,01

GÄLLSJ V

2006-05-11

6,1

0,049

160

länsst Ac<0,01

GÄLLSÅN

2006-04-20

6,3

0,052

210

länsst rödtjärnsbäcken Ac<0,01

GÄLLSÅN

2006-04-20

5,9

0,033

250

länsst Gällsån efter Ac<0,01

GÄLLSÅN

2006-05-04

6,0

0,037

190

länsst Gällsån efter Ac<0,01

GÄLLSÅN

2006-05-04

6,3

0,041

160

länsst rödtjärnsbäcken Ac<0,01

GÄLLSÅN

2006-05-09

6,4

0,047

180

länsst Gällsån efter Ac<0,01

GÄLLSÅN

2006-05-09

6,7

0,056

150

länsst rödtjärnsbäcken Ac<0,01

HUNDTJ Ö

2006-03-01

6,0

0,071

160

 

HÄLLTJ NED

2006-05-11

6,6

0,073

60

länsst Ac<0,01

HÄLLTJ ÖV

2006-05-11

6,6

0,074

70

länsst Ac<0,01

HÖGSJ

2006-02-14

6,0

0,040

120

 

IJUNGEN

2006-05-10

6,8

0,110

20

länsst Ac<0,01

JANPÅLSEN

2006-02-14

6,4

0,178

40

 

JÖNSEN Ö

2006-05-11

6,2

0,043

150

länsst Ac<0,01

KÖLSJ

2006-02-14

6,6

0,141

80

 

KÖLSJ

2006-05-11

6,5

0,085

130

länsst Ac<0,01

KÖLSJÖÅN

2006-04-20

6,3

0,058

220

länsst Ac<0,01

KÖLSJÖÅN

2006-05-04

6,3

0,049

170

länsst Ac<0,01

KÖLSJÖÅN

2006-05-09

6,6

0,060

160

länsst Ac<0,01

LAPPTJ

2006-03-01

5,9

0,061

100

 

LJUSTJ(NANNSJ)

2006-05-11

6,3

0,078

25

länsst Ac<0,01

LÅNGSJ(TÖNS)

2006-02-14

6,1

0,084

140

 

LÖTBOTJ

2006-02-14

6,0

0,129

140

 

MASKINSJ S

2006-05-10

6,0

0,031

180

länsst Ac<0,01

MOSJ

2006-05-11

6,5

0,270

120

länsst Ac<0,01

MÖRTTAFSEN

2006-05-11

6,2

0,036

190

länsst Ac<0,01

NANNSJ

2006-05-11

6,4

0,085

60

länsst Ac<0,01

NYBOB 4

2006-03-01

6,7

0,162

120

 

NYSJ

2006-02-14

5,9

0,097

160

 

ONDTJ

2006-05-11

6,2

0,046

170

länsst Ac<0,01

RAMEN

2006-05-11

6,4

0,068

170

länsst Ac<0,01

RAMTJ

2006-05-11

5,9

0,025

120

länsst Ac<0,01

RAMÅN

2006-04-20

5,7

0,030

270

länsst Ac<0,01

RAMÅN

2006-05-04

6,1

0,040

180

länsst Ac<0,01

RAMÅN

2006-05-09

6,4

0,055

180

länsst Ac<0,01

RORÅN

2006-04-24

6,6

0,075

170

länsst Ac

RORÅN

2006-05-08

6,7

0,075

150

länsst Ac<0,01

RORÅN

2006-05-15

6,7

0,074

170

länsst Ac<0,01

ROTEMOBOTJ

2006-05-11

6,4

0,047

110

länsst Ac<0,01

RÖDTJ(VÄST)

2006-05-11

6,6

0,069

140

länsst Ac<0,01

RÖTJ(ONDTJ)

2006-05-11

5,5

0,012

170

länsst Ac<0,01

SAGGEN V

2006-05-11

6,3

0,067

200

länsst Ac<0,01

SAGGÅN

2006-04-20

6,6

0,100

230

länsst

SAGGÅN

2006-05-04

6,4

0,066

210

länsst

SAGGÅN

2006-05-09

6,4

0,056

210

länsst

SIMSJ

2006-03-01

6,6

0,152

130

 

SKIDTJ(HÄLLBO)

2006-02-14

6,8

0,228

45

 

SLÅTTJÄRNSBÄCK

2006-04-20

5,9

0,034

220

länsst Ac<0,01

SLÅTTJÄRNSBÄCK

2006-05-04

5,8

0,027

150

länsst Ac<0,01

SLÅTTJÄRNSBÄCK

2006-05-09

6,0

0,029

130

länsst Ac<0,01

STENÅN

2006-04-20

5,8

0,036

260

länsst Ac<0,01

STENÅN

2006-05-09

6,7

0,078

170

länsst Ac<0,01

STUGSJ(SJÖSV)

2006-05-11

6,5

0,065

190

länsst Ac<0,01

SUNDSJ(VÄST)

2006-05-11

6,6

0,100

150

länsst Ac<0,01

TVÅTJ(HÄLS)

2006-05-10

6,4

0,110

190

länsst Ac<0,01

TÖNSEN

2006-05-11

6,3

0,061

160

länsst Ac<0,01

TÖNSÅN

2006-04-20

6,3

0,060

180

länsst Ac<0,01

TÖNSÅN

2006-05-04

6,2

0,061

160

länsst Ac<0,01

TÖNSÅN

2006-05-09

6,5

0,061

150

länsst Ac<0,01

VITTSJÖBOSJ

2006-05-11

6,8

0,094

35

länsst Ac<0,01

ÖJUNGEN(ARB)

2006-05-10

7,1

0,170

70

länsst Ac<0,01

ÖRTJ ST

2006-05-10

7,0

0,170

90

länsst Ac<0,01

 

Hösten 2006

FÖRSURN TIDSINTERVALL

SJÖNAMN

DATUM

pH

ALK

FÄRG

ANM

ABBORRKASSEN

2006-10-30

6,6

0,103

70

Mycket höga nivåer

ABBORRTJ(ISTE)

2006-11-02

5,3

0,000

150

Mycket höga nivåer

BERGTJ(UND)

2006-11-02

5,8

0,020

170

Mycket höga nivåer

BOBAKEN L

2006-10-26

6,3

0,073

160

Mycket höga nivåer

BODSJ(ARB)

2006-11-02

7,1

0,141

40

Mycket höga nivåer

BODTJ(NANNSJ)

2006-10-30

5,8

0,024

130

Mycket höga nivåer

DRÄNGTJ

2006-10-30

5,7

0,020

140

Mycket höga nivåer

DRÄNGTJ

2006-11-13

6,0

0,026

130

2,0 m Mycket höga nivåer

DRÄNGTJ

2006-11-13

6,0

0,028

120

1,0 m Mycket höga nivåer

DRÄNGTJ

2006-11-13

6,1

0,030

110

0,5 m Mycket höga nivåer

FLOTTSJ

2006-10-30

6,6

0,077

70

Mycket höga nivåer

GOPEN

2006-10-30

6,4

0,069

100

Mycket höga nivåer

GÄDDTJ(GRAN)

2006-10-26

5,3

0,004

260

Mycket höga nivåer

GÄLLSJ Ö

2006-10-30

5,8

0,024

130

Mycket höga nivåer

HÄLLTJ(GÄL)

2006-10-30

5,7

0,028

170

Mycket höga nivåer

HÖGSJ

2006-10-26

5,7

0,020

180

Mycket höga nivåer

JÖNSEN V

2006-10-30

6,2

0,065

160

Mycket höga nivåer

LILLSJ(ARB)

2006-11-02

6,7

0,113

40

Mycket höga nivåer

LÅNGBOTJ

2006-10-30

6,2

0,063

140

Mycket höga nivåer

LÅNGSJ(TÖNS)

2006-10-30

5,8

0,036

180

Mycket höga nivåer

LÖTBOTJ

2006-10-30

5,5

0,020

180

Mycket höga nivåer

MÖDÄNGSBOSJ

2006-10-26

6,3

0,073

180

Mycket höga nivåer

MÖRTSJ(SJÖSV)

2006-10-26

6,6

0,097

180

Mycket höga nivåer

MÖRTTAFSEN

2006-10-30

6,6

0,087

100

Mycket höga nivåer

NOTTJ V

2006-10-26

6,8

0,101

80

Mycket höga nivåer

NOTTJ Ö

2006-10-26

6,7

0,087

100

Mycket höga nivåer

NYSJ

2006-10-26

5,9

0,036

200

Mycket höga nivåer

ROTEMOBOTJ

2006-10-30

6,1

0,054

100

Mycket höga nivåer

STENSJ(SJÖSV)

2006-10-26

7,0

0,202

50

Mycket höga nivåer

STORTJ(MOSJ)

2006-10-30

6,3

0,063

120

Mycket höga nivåer

STUGSJ(FANS)

2006-10-30

6,5

0,065

80

Mycket höga nivåer

STUGSJ(SJÖSV)

2006-10-26

6,4

0,093

180

Mycket höga nivåer

STUGUBACKSSJ

2006-10-26

6,3

0,081

130

Mycket höga nivåer

SUNDSJ(VÄST)

2006-10-30

6,5

0,083

90

Mycket höga nivåer

TOBERGSTJ

2006-10-30

5,6

0,016

160

Mycket höga nivåer

TVÅTJ(ONDTJ)

2006-10-30

5,1

0,000

220

Mycket höga nivåer

VALLTJ

2006-10-30

5,0

0,000

200

Mycket höga nivåer

VALLTJ

2006-11-13

5,3

0,000

180

1,0 m Mycket höga nivåer

VALLTJ

2006-11-13

5,2

0,000

200

2,0 m Mycket höga nivåer

ÄLGSJ(KÖLSJ)

2006-10-26

6,8

0,145

140

Mycket höga nivåer

 

 Höstprover 2002
 Vatten Datum PH Alk. Färg
 Nannsjön 02-10-19 7,2 0,226 25
 Tönsen 02-10-22 6,9 0,137 120
 Tvåtjärnarna 02-10-24 6,7 0,098 120
 Tobergstjärn 02-10-22 6,7 0,142 120
 Sundsjön 02-10-22 6,9 0,111 80
 Rödtjärn 02-10-21 6,9 0,151 70
 Ondtjärn 02-10-21 6,9 0,182 100
 Ljustjärn 02-10-22 6,9 0,121 10
 Bursjön 02-10-22 7 0,135 20
 Bodtjärn 02-10-21 6,9 0,159 60
 Röttjärn 02-10-21 6,6 0,097 100